Vizyonumuz

Durakhan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak eğitim teknolojisinden olabildiğince yararlanmak, bireysel gelişimini sağlayarak üretkenliği artırmak, öğrenci merkezli eğitim uygulamak, sağlıklı ve mutlu toplum oluşturma yolunda bireyleri biçimlendirmek, terapi gören bireylerin toplumun bir parçası olduğunu topluma kabul ettirmek, diğer okullara örnek teşkil edecek bir kurum konumuna gelmek