Okuma Yazma Eğitimi

Özel eğitimde temel hedeflerden olan destek verilen bireyin bağımsızlığı ilkesinden yola çıkılarak okuma yazma çalışmaları yapılması son derece önemlidir. Özel eğitimin amacı yaşamda bağımsız yer edinebilecek farklı gelişen bireylerin günlük hayatlarını idame ettirmelerine destek olmaktır.  Örgün eğitimi başarıyla tamamlayabilecek, markete gidebilen, alışveriş listesi oluşturabilen  çocuklar yetiştirmek amaçlanır.

Okuma yazma eğitiminde bireysel farklılıklar gözönünde tutularak kişiye özel eğitim planlanması önemli adımlardan biridir. Özel Gereksinimli Bireylerin  kendi öğrenme biçimi çerçevesinde ele alınmalıdır. Okuma yazma çalışmalarında çocuğun ön koşul becerileri de mutlaka incelenmelidir.

Okuma yazma öğretimine özel gereksimli bireyin ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre uzman eğitmen tarafından uygun eğitim yönteminin belirlenmesiyle başlanır.

CÜMLE YÖNTEMİ
Cümle yöntemi Eğitim Uygulama Okulları’nda da sıkça kullanılan yöntemlerdendir. Tümden gelim yöntemi diye de adlandırılabilir. Bu yöntemde okuma yazma öğretimine çocuk için anlam ifade eden cümlelerle başlanır. Cümleler zaman içerisinde sözcüklere, sözcükler hecelere, heceler de seslere (harflere) ayrılarak harflerin sesleri sezdirilmeye çalışılır. Daha sonra seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden de cümle ve metinler oluşturulur.