Aile Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

Eğitim yalnızca okul ve eğitim ortamında yürütülen bir süreç değildir. Çocuğun ilk deneyimlerini edindiği, ilk etkileşimde bulunduğu ortam aile ortamıdır. Belli program çerçevesinde çocuğun eğitilmesi gerekmektedir.Eğitim sürecinin etkili ve verimli olabilmesi ailenin bu sürece etkin katılımı son derece önemlidir.Çünkü;

Çocuklarımız  tüm zamanlarında daha çok aileyle birlikte ( uyku dışındaki zamanlarının % 80’ini aileyle birlikte geçirmektedir. ) olmaktadır.
Çocuğun eğitim ve gelişiminde en etkili ve en ekonomik sistem aile eğitimidir.
Anne babalar çocuğun yeterli ve yetersiz olduğu yönleri en iyi bilen kişilerdir.
Çocuğun gelişiminde etkili olacak ortamların hazırlanmasında ailenin rolü büyüktür.
Her öğretim kademesinde çocukların başarıları sadece okulda aldıkları eğitime değil, evde aldıkları destek eğitime ve ailelerin eğitime katılmasına da bağlıdır.
Çocuklar aileleri model almaktadır.