Özel Öğrenme Güçlüğü

Çocuğun okuma yazma yeteneklerinde, aritmetik işlem ve dinleme becerilerinde normal seyre göre farklı seyretmesidir. Çocuk, konuşma, akıl yürütme yeteneklerini kazanmada ve yürütmede de zorluklar yaşar. Bu nedenle, çocukta başarısızlık, ilgisizlik, derse kendini verememe gibi belirtilerin yanında arkadaş ilişkilerinde de sorunlar gözlenir. 

Genellikle öğrenme güçlükleri olan çocukların zeka sorunları olduğu şeklinde bir önyargı oluşmuştur. Oysa özel öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuklar normal ya da normalin üstünde zekaya sahiptirler.

Dikkatini toplama, harf atlama, harf karıştırma, sesleri/heceleri birleştirememe, matematik problemlerinde ve günleri/ayları öğrenmede zorlanma, okumayı öğrenmekte güçlük çekme, sınıf ödevlerini bitirmeme, ayrıntıları hatırlayamama, vs. gibi sorunlar sık görülür. Özellikle derslere ve okula karşı tepkili davranışlar gözlemlenir (dalıp gitme, konsantrasyon eksikliği, okula gitmek istememe).

Özel öğrenme güçlüğü tanısının konulması için bir uzmana yönlenmeniz şarttır, çünkü bu çocukların özel eğitsel seanslara girmeleri gerekmektedir. Bu özel eğitim seanslarının temel amacı, çocuğun güçlü yönlerini kuvvetlendirerek ona destek olmaktır.

Kesinlikle zayıf yönlerine odaklanarak onu hayal kırıklığına uğratmamanız gerekiyor, çünkü bu çocukların çoğu özgüven sorunları ile savaşıyorlar. Bu yüzden fazla baskıcı eğitim bu çocukların motivasyonlarını kıracaktır. Motivasyonu sağlamak onları öğrenmeye istekli hale getirmek anlamına gelir.